För Socialdemokraternas EU-parlamentariker Erik Bergkvist är Almedalsveckan ett arbetsverktyg, som gör att han kan nå resultat snabbare. Han vill också slå ett slag för Almedalsveckan som en plattform för regioner utanför storstäderna.

Tidigare var han regionråd vid Region Västerbotten. Sedan 2019 är han EU-parlamentariker. Erik Bergkvist engagemang för Almedalsveckan har inte påverkats av jobbskiftet. Han sticker inte under stol med att han saknade årets arrangemang.

– Det är inte bara en känsla av saknad. För mig och många andra är Almedalsveckan ett bra och viktigt arrangemang.

Inte minst för regionerna utanför storstäderna är Almedalsveckan en arena att engagera sig i, anser Erik Bergkvist.

– Region Västerbotten fick ett stort utbyte av Almedalsveckan. Fler regioner bär vara där. Du får mycket gjort. Du kan stärka regionens närvaro, träffa människor som inte är tillgängliga för oss som ligger lite längre bort. För mig som EU-parlamentariker hade det varit otroligt värdefullt att kunna träffa regionala företrädare över en kopp kaffe. Det hade sparat mycket tid, säger Erik Bergkvist, och lägger till:

– Almedalen fyller definitivt en funktion för mig. Jag hade kommit snabbare fram om Almedalsveckan hade arrangerats som vanligt. Nu kommer jag inte att kunna göra samma jobb. Så jag hoppas att det fortsätter i någon vettig form.

Erik Bergkvist ser också Almedalsveckan som en slags mässa.

– Almedalen är en politisk mässa där man för fram nya idéer och lär känna nya kontakter på mässgolvet under mindre formella former och utanför Stockholm.

Vad kommer årets inställda Almedalsvecka att föra med sig?
 – Varje arrangemang måste utvärdera sig självt. Men för många, som jag, blir det att man upptäcker att man inte saknade kon förrän båset var tomt.

Hade något ändå kunnat arrangeras i år?
 – Någon samling hade inte varit meningsfull. Det skulle bara ha blivit konstigt.

Dock tror Erik Bergkvist att det går att lära av årets inställda Almedalsvecka.

– Kan vi lära oss att hålla digitala möten som är mer nätverksbyggande och få in sociala funktioner i videokonferenssystemen, kan det bli väldigt bra. Då skulle vi kunna hålla i gång veckan i en digital form, även om det inte ersätter Almedalen full ut.

Kan politikens roll för Almedalsveckan utvecklas?
 – Ja, det tror jag. Både Region Gotland och politikernas roll borde kunna utvecklas. Region Gotland kan tillsammans med politiken fokusera konceptet så att det riktar sig mer till politiken.

Själv försökte Erik Bergkvist att genomföra en digital Almedalsvecka.

– Det blir nästan intensivare digitalt när det går att lägga möten kloss i kloss.