INNOVATIVAST I ALMEDALEN. Juryn för Innovativast i Almedalen 2020 har överlagt under förmiddagen och här nomineringarna.

I år består Innovativast i Almedalen av tre kategorier. Vilka som vinner respektive kategori kommer att meddelas senare i dag.

de nominerade till Innovativast i Almedalen 2020

Innovativast i Almedalen – till den aktör som varit innovativast under Almedalsveckan 2020
Altitude meetings  – för att med #Iställetföralmedalen ha vågat skapa en virtuell och interagerande version av Almedalen där alla är inbjudna till torgmöte och Almedalens enda digitala rosémingel.

* Futurion – för att med DigitAlmedalen visat att organisationen kan driva opinion med hög kvalitet oavsett plattform och snabbast av alla kunde presentera ett färdigt digitalt alternativ.

* Hyresgästföreningen – för att med Digitala Almedalen c/o Boinstitutet våga testa Zooms billiga och enkla plattform med ett fullödigt program.

Almedalens innovativaste innehåll – till den aktör som har vågat tänka mest nytt kring sitt innehåll och kommit igenom bruset
* Elmiamässan – för att under programpunkten Ungdomsförbunden spanar in i framtiden på Elmiadalen ha gjort det självklara många glömde bort i år: bjuda på ett gränsöverskridande proffsigt politiskt samtal där framtidens makthavare för en stund kunde prata om visioner i stället för corona.

* Narva – med Almedalspratarna hittade byrån ett smart sätt att skapa content och lyfta fram sina uppdragsgivare.

Jonas Sjöstedt (v) – för att med Jonas veranda ha bjudit på ett folkligt och inbjudande alternativ till den inställda Almedalsveckan och för att ha presterat ett tonsäkert innehåll om klass, bibliotek och läsning genom ett samtal där han utnyttjade sommarstuge-kontexten maximalt.

Almedalshjälten – för en särskild insats för Almedalsveckan
Juryn hade gärna sett att någon hade klivit fram och kämpat för Almedalsidén med näbbar och klor. Men ingen tog riktigt tillfället i akt.

mer om Innovativast i Almedalen
Sedan 2015 har Innovativast i Almedalen delats ut i Dagens Opinions regi.

jury
Rolf van den Brink, chefredaktör Dagens Opinion
Karin Bäcklund, oberoende rådgivare
Beata Wickbom, digital strateg
Sofie Lindblom, innovatör & entreprenör
Mattias Rådström, oberoende rådgivare