Propositionen avgör om nya kärnkraftverk som ersätter de tio reaktorer som är i drift idag, ska få byggas. Detta mot ett löfte att regeringen ska återkomma med åtgärder för att förhindra statliga subventioner vid finansiering av ny kärnkraft.

90 procent av Folkpartiets och 88 procent av Kristdemokraternas ledamöter anser det sannolikt att det inleds byggen av ny kärnkraft under nästa tio år, även utan statliga subventionerar.  Men centerpartisterna är av en fundamentalt annan uppfattning. Endast 19 procent av Centerpartiets ledamöter anser det sannolikt med byggen av ny kärnkraftverk de närmaste tio åren.

Vad gäller finansieringen anser Folkpartiet och Kristdemokraterna att privat kapital klarar finansieringen av ny kärnkraft. 70 procent av Folkpartiets riksdagsledamöter och 65 procent av Kristdemokraternas, tror på privat finansiering, jämfört med 10 procent för Centerpartiet.

Centerpartisterna anser däremot att det krävs statliga subventioner. Utan subventioner från staten anser 71 procent av centerpartisterna att det inte kommer att byggas några kärnkraftverk alls. Denna uppfattning delas inte av någon av Folkpartiets eller Kristdemokraternas riksdagsledamöter.

Centerpartiets ledamöter tycks rösta för propositionen som öppnar för kärnkraft i förvissningen att en utbyggnad är omöjlig utan statliga medel.

Några av de utfrågade riksdagsmännen från alla vilka läger, tror att det skjuts till statliga medel till ny kärnkraft. Och var tredje centerpartist kan inte helt utesluta att skattebetalarna kommer att få stå för vissa kostnader.

Centerpartiets tveksamma inställning till kärnkraft kommer fram även vad gäller frågan om det är lämpligt att Vattenfall ska få bygga kärnkraftverk, med tanke på att ägaren staten kan komma att få stå för de ekonomiska riskerna. Endast var tionde centerpartist anser det lämpligt att Vattenfall får bygga kärnkraft. Det kan jämföras med 65 procent för Folkpartiet och 47 procent för Kristdemokraterna.

Läs även: Centern sågar kärnkraften

Om undersökningen:
Undersökningen gjordes vecka 22-23 via telefonintervjuer med 58 riksdagsmän. Svarsfrekvensen per parti ligger över 70 procent.

Undersökningen ligger till grund för en artikelserie på Dagens Opinion där Greenpeace är temasponsor. En temasponsor bidrar till finansieringen av materialet, men har i övrigt ingen påverkan på det journalistiska arbetet. Ett sponsorskap innebär endast att ett företag eller organisation vill lyfta en viss frågeställning.

Research Amina Djemili, Helena Engelbrecht och Rolf van den Brink, samtliga journalister på Dagens Opinion.

Redovisning av frågor och svar:

Kommer det att inledas byggande av nya reaktorer i Sverige under nästa tioårsperiod, även om inte staten subventionerar? (mycket sannolikt/ganska sannolikt/ganska osannolikt/helt osannolikt)


mycket sannolikt/ganska sannolikt
fp: 90 procent
kd: 88 procent
c: 19 procent

Om inte staten subventionerar kärnkraftsbyggen, innebär det på tio års sikt att

…det blir inga kärnkraftsreaktorer byggda?
fp: 0 procent
kd: 0 procent
c: 71 procent

….privat kapital finansierar kärnkraftsreaktorer?
fp: 70 procent
kd 65 procent
c: 10 procent

….privatkapital och någon form av subventionering finansierar nya kärnkraftsreaktorer?
fp: 15 procent
kd 18 procent
c: 14 procent

 

Om det byggs nya kärnkraftverk i Sverige, kan svenska skattebetalare, trots förbud mot statliga subventioner, få stå för vissa kostnader knutna till bygget? (helt uteslutet/ nästan helt uteslutet/inte uteslutet/ inte alls uteslutet/går inte att bedöma)

nästan helt uteslutet/Inte uteslutet/ inte alls uteslutet/går inte att bedöma
fp: 50 procent
kd: 65 procent
c: 33 procent

 

Om statliga Vattenfall bygger nya reaktorer i Sverige, hamnar den ekonomiska risken indirekt hos staten, vilket skulle kunna leda till någon form av subvention. Hur lämpligt är det att Vattenfall tillåts bygga nya kärnreaktorer? (mycket/ganska/varken eller/mindre/inte alls)


mycket/ganska
fp: 65 procent
kd: 47 procent
c: 10 procent

Här följer några påståenden som vi ber dig rangordna efter hur väl de stämmer överens med din uppfattning.
Ett betyder instämmer inte alls, fem betyder instämmer helt:

Utbyggnad av förnybar energi, såsom sol, vind vatten, skapar nya jobb i Sverige, 1 – 5
fp: 4,1
kd: 4,3
c: 5,0

Utbyggnad av ny kärnkraftverk skapar nya jobb i Sverige, 1 – 5
fp: 4,3
kd 3,8
c: 2,5

Förnybar energi kan erbjuda konkurrenskraftigt pris på el?
fp: 2,6
kd: 3,4
c: 4,7

Nya kärnkraftverk kan erbjuda konkurrenskraftiga priser på el, 1 – 5
fp: 4,3
kd: 3,6
c: 1,6

Jag är mer positiv till kärnkraft idag än för fem år sedan, 1 – 5
fp: 2,4
kd. 2,5
c: 1,9

Jag är mer positiv till förnybar energi idag än för fem år sedan, 1 – 5
fp: 3,3
kd: 2,9
c: 3,7

Utbyggnad av kärnkraftverk, utan statliga subventioner vid befintliga anläggningar, stämmer överens med min uppfattning, 1 – 5
fp: 4,3
kd: 4,5
c: 3,4

Någon form av statligt stöd behövs om nya kärnkraftverk ska kunna byggas, 1 – 5
fp: 1,7
kd: 1,5
c: 3,6