Anders Lago berättar för Dagens Opinion hur det fortfarande kommer journalister, tv-team och forskare till Södertälje för att prata om hur man som en liten kommun hanterar det stora inflödet av asylsökande. Södertälje finns nu på kartan.

– Nog har det påverkat debatten, säger han. Till exempel har mitt eget parti lagt fram en rapport och förslag till ändring i flyktingpolitiken som bygger på en större spridning av asylsökande.

Med det hänvisar han till en rapport som lades fram efter årsskiftet med ordförande för integrationsarbetsgruppen Luciano Astudillo i spetsen. Förslagen handlar bland annat om att ankomstboenden de fyra första veckorna och därefter ordnat boende i kommuner med bra förutsättningar ska ersätta dagens system med anläggningsboenden, ABO och eget boende, EBO.

En annan punkt i rapporten är att arbetsförmedlingen ska få huvudansvar för att utforma individuella handlingsplaner för etablering på arbetsmarknaden för den som får uppehållstillstånd.

”Genom lokal och regional samverkan kring stöd och insatser för den enskilde ska vägen till arbete och egen försörjning effektiviseras. Även insatser som syftar till eget företagande ska kunna utgöra en del av etableringsplanen.”

Den nuvarande regeringens insatser i frågan får underkänt, av Anders Lago.
.
– Inte vid något tillfälle har regeringen varit beredd att diskutera med företrädare för kommunen den problematik vi har i Södertälje med att hantera bostäder, jobb och skola för de 7 000 flyktingar som anlänt de senaste åren. Vi har kontaktat ministrarna upprepade gånger med brev och uppvaktningar, säger Anders Lago.

Däremot har flera företag hört av sig. På kommunens initiativ startade i april 2009  en  sorts arbetsförmedling i samarbete med  bemanningsföretaget Manpower, som enbart arbetar med att hjälpa de nyanlända ut i sysselsättning. Kommunen äger 49 procent och Manpower äger 51 procent. Hittills har de lyckats hjälpa drygt 100 personer.  Också byggföretaget Peab har engagerat sig i ett projekt som Peab äger till 51 procent och kommunen äger till 49 procent. Det går ut på att rent fysiskt bygga bostäder till asylsökande och ge dem anställning på företaget.

– Man kan se det som en kritik mot att arbetsförmedlingen inte lyckas med att hjälpa de nyanlända tillräckligt bra. De prioriterar heller inte arbetet med asylsökande och nyanlända invandrare. Eller så går det att se som ett komplement till den vanliga arbetsförmedlingen.

Har ni fått någon kritik för att ni engagerar er så mycket i ett bemanningsföretag?

– Nej, både Svenskt Näringsliv och fackföreningar har applåderat projektet. Och det är en arbetsförmedling som jobbar med matchning, inte ett bemanningsföretag.

Anders Lago tror inte att asyl- och flyktingpolitiken blir någon stor fråga i riksdagsvalet. Däremot tror han att det kommer vara en fortsatt stor fråga lokalt i Södertälje. Ställningen mellan partierna i kommunen ser inför valet jämn ut.

– Det är väldigt svårt att sia. Om man jämför med valet 2006 där Nationaldemokraterna blev en vågmästare var det otroligt jämt. Det blir det i år med, men jag hoppas och tror inte att Nationaldemokraterna får samma tunga roll.

Vilka frågor blir avgörande i riksdagsvalet?
– Det kommer att handla mycket om jobben och kvalitén i välfärden, skolan och sjukvården.

Vem vinner valet?
– De rödgröna, eftersom alliansen har misslyckats med sina vallöften. Framför allt med jobbpolitiken eftersom arbetslösheten är väldigt hög.