Region Gotland hade räknat med en förfrågan från de politiska partierna om att korta ner Almedalsveckan till fyra dagar med två partiledartal per dag. Men så blev det inte.

På riksnivå var de politiska partierna överens om att Almedalsveckan skulle kortas. Men det är ”huvudarrangörsgruppen”, bestående av de lokala partierna på Gotland som fattar beslutet. Och där blev det stopp för planerna på en ändrad Almedalsvecka under den pågående mandatperioden. Informellt ska det ha rört sig om att Sverigedemokraterna riskerade att tappa en strategiskt viktig dag för partiledartalet inför valet 2022.

Därmed har Region Gotland inte fått någon förfrågan om att införa förändringar av Almedalsveckan till nästa år.

– Viska göra en djupanalys av förslagen som har kommit in och göra en konsekvensanalys av att vi inte gör någon förändring alls, säger Mia Stuhre, projektledare för Almedalsveckan på Region Gotland.