För regeringsalliansen är det viktigt att visa upp en enad front och baxa igenom propositionen utan att en FRA-debatt uppstår. Men allianspartierna står långt från varandra i sina åsikter om kärnkraft visavi förnybar energi. Det visar en rundringning bland folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets riksdagsledamöter genomförd av Dagens Opinion.

Underökningen visar att Centerpartiet är mer kärnkraftsfientligt än allianskollegorna Kristdemokraterna och Folkpartiet. På frågan om vilka energislag som ska prioriteras upp eller ned svarade 80 procent av Folkpartiets riksdagsmän att kärnkraft ska prioriteras upp. Motsvarande siffra för Kristdemokraterna är 41 procent. Noll procent av centerpartisterna nämnde kärnkraft. Däremot vill 29 procent av centerpartisterna prioritera ned kärnkraft, jämfört med 6 procent för Kristdemokraterna och noll procent för Folkpartiet.

Centerpartiet är partiet som har störst förhoppningar på förnybar energi. På frågan när Sverige kan ställa om till 100 procent förnybar energiproduktion, svarade närmare hälften av centerpartiets ledamöter att det kan ske före år 2030. Över 90 procent tror det kan ske före 2050. Drygt 50 procent av kristdemokraterna och endast 15 procent av folkpartisterna tror på förnybart före 2050.

Centerpartiet instämmer unisont och till fullo i påståendet att ”förnybar energi skapar nya jobb”. På en skala från 1-5 blir snittet en femma och högre än Folkpartiet och Kristdemokraterna som hamnar strax över fyra. Däremot instämmer Folkpartiet och Kristdemokraterna i betydigt högre grad än Centerpartiet i påståendet att ny kärnkraft skapar nya jobb i Sverige. Skillnaderna är avgrundsdjupa vad gäller förväntningarna på elpriserna som förnybart respektive kärnkraft kan ge. Tvärtemot allianskollegorna anser centerpartiet att förnybart men inte kärnkraft ger konkurrenskraftiga priser på el.

Påståendet ”jag är mer positiv till kärnkraft i dag” får kanske inte helt oväntat bottenbetyg av centerpartisterna.

I morgon berättar Dagens Opinion om hur olika partierna ser på  propositionen det ska enas om och vad de anser om kärnkraftsutbyggnaden, egentligen.

Undersökningen gjordes vecka 22-23 via telefonintervjuer med 58 riksdagsmän. Svarsfrekvensen per parti ligger över 70 procent.

Research Amina Djemili, Helena Engelbrecht och Rolf van den Brink.