Handels har enligt Dagens Arena har lämnat in en "6:6a-anmälan". Det innebär att det bli stora vitesbelopp till arbetsgivaren om inte tidigare påtalade brister åtgärdas. Problemet med arbetsmiljön ska vara stress och konflikter. En person ska vara sjukskriven till följd av arbetsmiljön.

Problemen ska ha börjat då distriktsstyrelsen och ordföranden för SSU Stockholms län kom till makten i slutet av mars.
 
"Sedan dess ska styrelsen ha uteslutit ombudsmännen från möten och frångått ordningen när det gäller att fördela arbetsuppgifter", skriver Dagens Arena.
Varken distriktsordförande Alva Dahn eller Handels vill prata med Dagens Arena.