Millward Brown har sitt nordiska huvudkontor i Köpenhamn och har 25 anställda i Norden varav åtta i Stockholm.
 
– De är jätteduktiga på varumärkes och kommunikationsmätningar och har nischade produkter och globala benchmarkdata. Det har inte TNS på samma sätt.
De kompletterar ett tomt fält för oss. De jobbar med stora globala kunder, medan vi jobbar mer med lokala svenska kunder, säger TNS Sifos TNS Regionala vd för Norden och Baltikum, Yvonne Pernodd.
Ledningsgruppen inom Millward Brown Nordic ska hållas intakt och fortsätta att ledas av Lars Andersen, grundare av verksamheten i Norden. Han rapporterar till Yvonne Pernodd.
Hon vill inte gå in på köpeskillingen när detta skrivs.