– För oss betyder upphandlingen mycket efter ett hoppigt år inom omvärldsbevakningsbranchen, säger Daniel di Benedetto som är operativ chef på Aitellu. 

I och med upphandlingsvinsten utmanövrerade Aitellu ut konkurrenterna Opoint, Meltwater och Retriever.

– I jämförelse är vi ett ganska litet bolag. Men vi ligger bra till i pris, även om vi inte konkurrerar genom att vara jättebilliga. Fokus låg snarare på den tekniska biten. 

 
Uppdraget från Västra Götalandsregionen består i att Aitellu under en tvåårsperiod ska leverera digital omvärldsbevakning och omvärldsbevakning från internet och sociala medier. 
 
Ni vann er största kund?
– Även om vi redan har en del regioner och kommuner som kunder blir Västra Götalandsregionen, som Sveriges största region, vår största. Det innebär självklart en väldigt stor potential för oss i fråga om kunder inom regionen som kommer vilja handla våra produkter. 

Enligt Daniel di Benedetto är VG-uppdraget kanske mest betydelsefullt för andra bitar av företagets verksamhet, erbjudanden som rör artificiell intelligens och big data.

– Uppdraget kanske inte betyder så mycket för omvärldsbevakningen som sådan men det gör att ekonomin hålls stabil och inflödet gör resten av portföljen starkare. 

Att du pratar göteborgska, hade det betydelse för att Aitellu vann upphandlingen?

–  Haha, det tror jag nog inte. I upphandlingsprocessen använde vi faktiskt resurser som fysiskt sitter i Skottland respektive Fredrikstad. Dessutom har ju Meltwater sitt stora kontor i Göteborg, så det verkar inte ha haft någon som helst inverkan. 
 
Oscar Örum