Utredningen, som leds av Robert Erikson, professor vid Stockholms universitet, ska vara klar 1 juni 2015. Regeringen vill mäta "ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv i det svenska samhället" som "komplement till andra välfärdsmått" som BNP per capita. Syftet är att kunna se hur olika politiska åtgärder kan påverka människors livskvalitet.
 
utredaren ska bland annat
* kartlägga och bedöma befintliga mått på livskvalitet och av data på området.
* föreslå vilka mått som ska användas till att mäta livskvaliteten.
* föreslå vilken ytterligare datainsamling som kan krävas.