Regeringen har tillsatt en samordnare för coronavirusets effekter på näringslivet.

Uppdraget går till Anders Ferbe, som tidigare har jobbat som ordförande för IF Metall fram till 2017.Idag är han kommunpolitiker i Huddinge och hpller i utredningen om LOs medier.

Hans uppdra som corona-samordnare blir att  ”samverka med arbetsmarknadens parter och näringslivet samt inhämta information om coronavirusets effekter på näringslivet”. Han ska ”samverka med arbetsmarknadernas parter och näringslivet i syfte att underlätta dialog mellan dem” och ”även samverka med Tillväxtverket inom ramen för myndighetens uppdrag att bistå regioner med insatser som stärker deras arbete vid varsel och omställning i näringslivet”.

Anders Ferbe ska ”löpande återrapportera till Näringsdepartementet och Utrikesdepartementet samt slutredovisa uppdraget senast den 31 december 2020”.