Sannolikt för första gången kommer regeringen att skicka ut ett sms som ska nå hela Sveriges befolkning.

Regeringen har gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att skicka ett SMS till Sveriges befolkning.

Meddelandet ska bestå av information om de råd som finns för att minska corona-smittspridningen och en uppmaning att följa råden. Över 20 miljoner sms kommer att skickas ut till samtliga abonnemang. Detta efter en överenskommelse med Sveriges  fyra största mobiloperatörer Telia, Tele2, Telenor och Tre.

”Det är angeläget att hela befolkningen får relevant information om vad som gäller för att kunna bidra till att minska smittspridningen av covid-19”, kommenterar inrikesminister Mikael Damberg (s).