I Kantar Sifos senaste corona-rapport når oppositionen den lägsta förtroendesiffran.
Undersökningen är genomförd 28 januari-10 februari.
Då kände 19 procent stort eller ganska stort förtroende för oppositionen, det är en procentenhet ner från föregående mätperiod. Högst låg förtroendet i mars 2020 (35 procent).

Förtroendet för regeringen ökar från 36 till 39 procent. Som mest under pandemin har förtroendet för regeringen legat på 59 procent under april 2020.

Även förtroendet för Folkhälsomyndigheten minskar till lägsta sedan pandemin kom till Sverige (57) jämfört med 75 procent i månadsskiftet september/oktober.

Förtroendet för MSB ligger på 35 procent jämfört med som högst 62 procent i mars 2020.

Sjukvården har legat i ett spann på 77-82 procent. Den senaste noteringen landar på 79 procent.