Stockholms Handelskammare skriver på DN Debatt att organisationen nu har ändrat ståndpunkt och kan gå med på att avveckla flygplatsen i Bromma. Men handelskammaren presenterar också en del krav på motprestationer.

Kraven ska ses som Stockholms Handelskammares inspel till den utredning som regeringen om ”snabbavveckling” av Bromma som regeringen har tillsatt och som ska vara klar före september 2021.

Debattartikeln är underskriven av Stockholms Handelskammares ordförande Urban Edenström och vd Andreas Hatzigeorgiou.

Stockholms handelskammare kräver:
* Utredningens analys och slutsatser får inte ”undanhållas från allmänheten utan ska hanteras transparent och tåla en öppen diskussion”.

* Beslut ska tas i ”rätt ordning”, om ”det ska gå att konsolidera Bromma med Arlanda flygplats krävs först en kraftfull satsning på Arlanda”.

* Brommas rullbana ”flyttas till Arlanda”, och det ska inte ses som att det byggs en ny bana vid Arlanda.

* Den rullbana som ska anläggas på nya Arlanda genom integrationen med Bromma ”bör göras till en grön rullbana och tillägnas hållbart flyg, såsom elektriska flygplan och framtida vätgasplan”.

* En ”ordnad avveckling av Bromma flygplats kan genomföras när det nya Arlanda med sin gröna rullbana börjar ta form”.

* Arlanda ska bli ”ett nav för kollektivresor”.

* Regeringen ”behöver köpa loss Arlandabanan för att möjliggöra för ökat tågresande”.

* Tågförbindelserna mellan Arlanda och övriga Mälardalen samt med Ostkusten behöver ”förbättras”.

* Bygg en ”mönsterstad”, ”en ny Agenda 2030-stad” vid Bromma flygplats i dag upptar.

* Redan nu behövs planer för ”nödvändig infrastruktur, såsom en utbyggnad av tunnel­banan och förstärkt vägkapacitet”.