Till slut kommer boken ändå boken efter att utgivningsdatumet har fått ändras flera gånger. Efter fyra års arbete har journalisterna Lars Berge och Axel Gordh Humlesjö fått boken tryckt. Och nu är det bestämt att boken ges ut 3 maj 2024.

–  Planen har hela tiden varit att släppa boken när den är färdig, varken förr eller senare. Det som drog ut på tiden var alla advokater och försöken till påverkan som vi behövt hantera. Berörda parter fick ta del av manus redan i februari, sedan har de konstant arbetat för att försvåra publiceringen, säger Daniel Sandström, förläggare på Albert Bonnier.

Han lägger till:

– Jag aldrig varit med om något liknande. Det fördröjde utgivningen cirka en vecka.

Vilka reaktioner på boken räknar ni med?
–  Jag hoppas och tror att folk kommer att se att detta är en berättelse om Sverige, en berättelse om penninghunger och aningslöshet under en ny och mycket farlig period i Europas historia. Efter murens fall ville den moraliska stormakten Sverige exportera ordning och förnuft till Baltikum och Ryssland. Men utfallet blev det rakt motsatta: 2019 avslöjades den omfattande penningtvätten på Swedbanks konton, men först nu – med Rysslands imperialistiska drömmar i öppen dager – kan man berätta om varför detta skedde, hur Swedbank utan att förstå det hamnade i ett geopolitiskt spel där Ryssland kunde utnyttja den naivitet och försumlighet som präglade bankens agerande gentemot de lukrativa kunderna i öst. Titeln syftar primärt på detta; hur vinstkrav och en svag företagskultur gjorde banken blind för farorna med alla dessa högriskkunder, samtidigt som budskapet till allmänheten var att man är en folkrörelsebank med stort samhällsansvar.

Swedbanks dåvarande koncernchef Mikael Wolf har anlitat sin dåvarande kommunikationschef Thomas Backteman som strateg. Han har i en intervju i Veckans Brief sagt att de sannolikt kommer att driva en förtalsprocess mot ansvariga utgivaren.

Hur ser du på det?
–  Den som läser boken kommer se att detta hotfulla modus operandi inte på något sätt är något nytt från team Wolf, så agerande man också för drygt ett decennium sedan när besvärande uppgifter skulle hanteras.

Daniel Sandström tycker att det ”hela är ganska enkelt”.

– Är man vd för en av Nordens största banker så förvaltar man inte bara pengar utan ett stort förtroende: man vill ha kundernas, investerarnas, marknadens och ytterst hela samhällets förtroende. Om det sedan visar sig att banken, under den tid man är vd, blivit ett växlingskontor för ryska oligarker och Putins hantlangare, då kan man inte fly undan skyldigheten att förklara hur detta kunnat ske. Mig veterligt har Wolf aldrig besvarat ens de mest basala frågor om denna mycket turbulenta tid, i stället kommer dessa ständiga hot om juridiskt efterspel. Det är som att hota med stryk i stället för att använda argument.

Daniel Sandström drar paralleller med hur oligarkerna har agerat i Storbritannien.

–  Där försöker man med olika juridiska hot, så kallad ’lawfare’, att stoppa viktiga granskningar. Uppgifterna i boken är noggrant verifierade, och har ett stort allmän- och samhällsintresse. Det svenska folket har rätt att veta hur denna systemkritiska folkrörelsebank kunde hamna så fruktansvärt snett och i praktiken bli ett verktyg för Putin.

Hur många ex trycker ni?
–  Vi kommenterar inte upplagor, men vi räknar med att boken kommer att hitta många läsare.