Sedan september har holdingbolaget Paritee ägt en majoritet, 50,1 procent av Geelmuyden Kiese, som grundades 1989 och som omsatte närmare 190 miljoner kronor och gjorde ett rörelseresultat på drygt 13 miljoner kronor år 2020.

Nu har Paritee förvärvat Hans Geelmuydens resterande aktier i bolaget Koko och kommer därmed upp i ett ägande på 97,5 procent. Resterande ägs av partners. Köpeskillingen ligger uppskattningsvis på 50-70 miljoner kronor.

Affären innebär att de nya ägarna går in mer aktivt i bolaget och besätter alla styrelseposter från och med årsskiftet.

”Vi har ägnat de senaste månaderna åt att sätta oss in i verksamheten, lära känna de anställda och utvärderat kundarbetet och det professionella. Det vi har sett stärker oss ytterligare i tron på att Geelmuyden Kiese har några ganska unika kvaliteter och är en byrå med själ och särprägel. Vi har ambitioner att delta aktivt i utformning av nästa fas av Geelmuyden Kiese och gå från en observatörsroll till ett mer aktivt ägarskap efter nyår”, kommenterar Jonatan Fægri, vd för Paritee.