Detta sker genom att samtliga representanter för Kristdemokraterna organiserar om sig i Folklistan. Därmed tappar Kristdemokraterna sina två mandat i kommunstyrelsen.

”Vi är trötta på den osunda internkulturen i KD och såg att det fanns betydligt bättre möjligheter till blocköverskridande samarbeten genom att omorganisera oss till Folklistan”, kommenterar den förra KD-politikern Joel Edoff.