Vad innebär priset?
– Det är en ära och ett diplom. Naturligtvis innebär det också en massa nya kontakter från människor som är intresserade av hur vi jobbar. Jag fick jättegod respons när jag berättade för andra medlemmar om hur vi jobbar. Många efterfrågar handgripliga hjälpmedel, säger Susanne Rådström, kommunikatör på Karolinska Institutet.
 
Varför är kommunikationsplanen så viktig?
– Eftersom det oftast är svårt att jobba med planerat och strukturerat i vardagen, men lär man sin organisation att man vinner så oerhört mycket på att göra en genomtänkt plan uppnår man det man vill på ett mycket säkrare sätt.
 
Hur stor budget har ni?
– Vi har precis blivit två heltidstjänster som jobbar med kommunikation. Jag vet inte hur stor budgeten är, men inte så jättestor. Det handlar om hur man tar fram en strategi för internkommunikation.
 
Följande rubrikbilder finns i den vinnande presentationen presentationen:
Bakgrund
Nulägesbeskrivning/nulägesanalys
Definitioner
Avgränsningar
Syfte med kommunikationen
Mål för kommunikationen
Strategi för kommunikationen
Budskap
Målgrupper/aktörer
Kanal/medieval
Styrtal, mätning och uppföljning av informations- och kommunikationsinsatser
Ansvarsfördelning
Tid- och aktivitetsplan
Kommunikationsbudget
Kontaktpersoner
Bilagor: ett SWOT-schema för vad som hjälper och hindrar organisationen att nå målen samt externa företeelser och interna egenskaper, samt en tid- och aktivitetsplan i tabellformat