Omsättningen ökade med 4,8 procent till 2,8 miljarder kronor. Det är inbromsning från förra året då ökningstakten låg på 42 procent. Rörelseresultatet minskade med 0,95 procent till 261 miljoner kronor.
 
Rörelsemarginalen minskade med 1 procentenhet till 9 procent. Personalstyrkan ökade med 5,5 procent till 2 506 snittanställda. WSP jobbar bland annat med tunnelbanan i Arenastaden i Stockholm och omvandlingen av Gällivare.