Undersökningen bygger på 1 086 intervjuer genomförda 14–21 juni 2018. med svarsfrekvensen 50 procent.
Undersökningen visar att 50 procent är ganska eller mycket negativt inställda till reklam, jämfört med 52 procent 2016, då undersökningen genomfördes senast. Andelen ”mycket negativa” ligger på 19 procent.
Andelen positiva till reklam har dock minskat från 18 till rekordlåga 17 procent.
De är mest negativt inställda är universitetsutbildade (55 procent).
De mest positiva är i åldern 18-29 år och 65-79 år samt personerna med endast grundskoleutbildning.
Mest negativa till reklam är svenskarna i kanalen mejl (83).
” I GDPR-tider har många mejlkorgar sköljts över, något som troligen kan ha bidragit till reklamtröttheten i kanalen”, kommenterar Tero Marjamäki, kommunikationsansvarig på Sveriges Annonsörer.