Undersökningen, gjorde bland 1 000 personer, tyder på att svenskarna är mer negativa till reklam i år jämfört med 2014.
Andelen ganska eller mycket positiva har minskat marginellt från 16 till 15 procent.’
Andelen ganska eller mycket negativa har däremot ökat från 30 till 45 procent.
Respondenterna fick svara på frågan: Vilken är din allmänna inställning till reklam från politiska partier?
svaren i procent
mycket positiv 3
ganska positiv 12
varken positiv eller negativ 37
ganska negativ 26
mycket negativ 19
vet inte 3