Hur tänkte du när du fick frågan om att ta uppdraget från regeringen?
– Jag tycker att det är angelägen framtidsfråga. Så då tycker jag att det känns bra att tacka ja.
 
Uppdraget är unikt och svårt. Hur ser du på uppgiften?
– Det är klart att det är en svår uppgift. Då är det viktigt att ta tillvara på goda krafter och kunskaper som finns i samhället. Jag ska ju sammanställa och sammanfatta och komma fram med ett förslag på en strategi (för negativa utsläpp). Det krävs ju att de som är kunniga på de här områdena också är med och bidrar.

Det här jag inte gjorts förut i världen….eller?
– Jag tror vi är först, men jag har inte studerat frågan ur det perspektivet. Däremot finns det mycket tittat på kring kolsänkor i skog och mark som vi ska gå igenom och titta på.

Det är ju viktigt att lyckas, kommer du att nå fram?
– Jag har tagit uppdraget för att jag ser att vi måste hitta lösningar. Och det är är ett bidrag. Självklart har jag tagit uppdraget för att vi ska komma fram med förslag till en bra strategi.
Åsa-Britt Karlsson var statssekreterare åt miljöminister Andreas Carlgren (c) i den första alliansregeringen. Men nu ska hon jobba för en Socialdemokratiskt styrd regering.
– Det är inga konstigheter. Man tar tillvara på personer oavsett partifärg.

När kör du i gång?

– Direkt. Men först måste vi ha lite folk på plats.