studien kommer bland annat fram till att
*
I snitt kom 68 procent av allt utländskt kapital till kött- och sojaindustrin i Brasilien från skatteparadis. Kött- och sojaindustrin anses bidra till avskogning.

* 70 procent av alla fiskefartyg i världen som ”är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske”.

Forskarna anser att hanteringen av skatteparadis är en nyckelfaktor i att skydda den globala miljön och nå FNs hållbarhetsmål.