Ipsos betalar i cash drygt 1 miljard kronor för fyra av GFKs divisioner:  customer experience, experience innovation, health och public affairs. Ipsos stärker sig inte bara inom de nämnda divisionerna utan får även ett bättre fotfäste i Tyskland genom affären.
 
De fyra divisionerna ligger på intäkter för uppskattningsvis drygt 2 miljarder kronor varav 55 procent kommer från EMEA, 39 procent från Amerika.
 
Affären ska granskas av konkurrensmyndigheter.