Undersökningen bygger på en genomgång av de senaste hållbarhetsredovisningarna från samtliga 93 svenska bolag på Stockholmsbörsens large cap-lista.
 
Kartläggningen visar att över 80 procent av bolagen väljer att arbeta med färre än tio av FNs mål. De mest populära målen är Hållbar ekonomiskt tillväxt (mål 8) och Bekämpning av klimatförändringar (mål 13) medan bekämpning av fattigdom och hunger hamnar i botten. I snitt jobbar bolagen med åtta mål.
 
En tredjedel av bolagen har inte kopplat sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 trots att regeringen särskilt pekar ut företag och företagsledare i den nya handlingsplanen för Agenda 2030-arbetet.