Rapporten Unga kvinnor och IT har tagits fram på uppdrag av Internetstiftelsen i Sverige (IIS), rekryteringsbolaget Centric, fackförbundet Unionen samt teknikleverantören Ericsson.

Resultatet av undersökningen visar att hälften (48%) av kvinnor i åldrarna 16-30 år tror att de har sämre karriärmöjligheter inom it än män. Var fjärde kvinna (26 %) anser att den främsta anledningen till att så få kvinnor arbetar inom it-branschen är att den är för grabbig. Och var femte (22 %) svarar att de inte skulle trivas i en så mansdominerad miljö.

– Vi har under en lång tid arbetat internt för att rekrytera tjejer till mer tekniktunga jobb, men stött på problem. Vi har haft en pågående diskussion om var brudarna i branschen är någonstans. Vi ville göra en undersökning för att få veta mer om det och hur de ser på branschen, säger Gabriella Lönnroos, kommunikatör på IIS, Internetstiftelsen i Sverige.

Den främsta anledningen till att så få kvinnor arbetar inom IT-branschen är enligt kvinnorna i studien bristen på uppmuntran till tekniska intressen. Endast en dryg tiondel av respondenterna svarar att de fått lära sig mycket om IT i skolan.

Vad tycker du är det mest utmärkande i rapporten?

– Det är flera olika delar, många nedslående saker. Men också siffror som tyder på att det går att förändra situationen. Det visade sig bland annat att upp mot 40 procent av kvinnorna kan tänka sig att jobba inom it-branschen.

Vad krävs för att fler kvinnor ska söka sig till it-branschen?

– Företagsledningar måste ta den här frågan seriöst. Det gäller att de som bestämmer är genusutbildade, värdesätter olikheter och vågar bryta mönster. Men det krävs också att man jobbar med den här frågan på flera olika nivåer. Bara 1 procent av de tillfrågade kvinnorna ansåg att information och reklam om it-utbildningar från högskolor och universitet riktar sig till dem. Det är viktigt att både de lägre och högre utbildningarna uppmärksammar problemet.

Vad kostade undersökningen att genomföra?
– Det vet jag inte.

Undersökningen genomfördes i maj 2015. Det var 1000 kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år intervjuades genom Sifos riksrepresentativa webbpanel. Undersökningen och rapporten har tagits fram i samarbete med Ylva Ulfsdotter Eriksson, fil. Dr i sociologi på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.