I forskningsprojektet Politiskt deltagande bland unga – från partidemokrater till sociala medieaktivister, har en forskningsgrupp studerat hur tonåringar upplever politiskt deltagande i sociala medier och kommit fram till att många avskräcks av det konfliktinriktade debattklimatet, även för unga som är politiskt aktiva.

Forskningsgruppen har intervjuat 110 tonåringar, däribland 50 som antingen är medlemmar i ett politiskt ungdomsförbund eller någon annan åsiktsdriven organisation. 

Anledningar varför unga väljer att avstå politiska ställningstaganden och debatt på sociala medier är för att debattklimatet upplevs hårt och polariserade samt att de ofta upplever det meningslöst eftersom de sällan når ut till nya personer. 

I studien argumenteras det för att framväxten av kontroversiella och konfliktinriktade inlägg vuxit fram på grund av dess genomslagskraft.

”Innehållet i sociala medier är speciellt och produceras av speciella personer som inte besväras av den hårda tonen. Dessa ’teflonskallar’ känner sig bekväma med kontroversiella frågor och åsikter men representerar inte en objektiv bild av vad som rör sig i folkdjupet, säger Nils Gustafsson, medförfattare till studien, i en kommentar.