Produktionen förväntas öka med 2 procent. Produktionsvärdet ökar med sex procent, främst beroende på valutaeffekter. Antalet anställda förväntas minska med 1,5 procent motsvarande 4 000-5 000 anställda, enligt Teknikföretagens färska prognos.
 
Efterfrågan på personbilar har ökat inom EU och är fortsatt hög i USA och i Sverige. Efterfrågan på tunga lastbilar ligger fortsatt lägre än normalt. Bildelar som står för 40 procent av bilexporten. Teknikföretagen räknar med att fordonsproduktionen i Europa ökar och därmed exporten av bildelar. Tillväxten för fordonsindustrin ökar med 5 procent under 2015.
 
När det gäller maskinindustrin är Sverige i hög grad beroende av Europa, men Teknikföretagen räknar ändå med att tillväxten ska öka med någon procent efter tre år nolltillväxt.
 
Metallvaruindustrin får ingen tillväxt alls.
För elteknik noterades den största orderingången någonsin under det första kvartalet. Dock är det långa ledtider i sektorn och produktionsvolymen förväntas bli oförändrad under 2015.
 
Försäljningen av tekniska konsulttjänster förväntas öka med 7 procent under 2015.