Enligt undersökningen har företagsklimatet förbättrats i två av tre kommuner i Sverige och det sammanfattande betyget hamnar på 3,4 av totalt 6. Därmed har den nedåtgående trenden sedan 2011 brutits.
 
En av fem tycker att företagsklimatet i sin respektive kommun blivit bättre under de senaste fem åren medan 14 procent tycker att det försämrats. Majoriteten, 43 procent, såg dock ingen skillnad.
 
Resultatet kommer från en enkät som Svenskt Näringsliv gjort bland 31 400 företagare och 7 200 politiker.
 
Enligt undersökningen får Markaryd det högsta sammanfattande omdömet, följt av Bjurholm och Vårgårda. Kiruna hamnar sist liksom ifjol.
 
Även om företagarna anser att företagsklimatet i sin respektive kommun förbättrats, har de enligt Svenskt Näringslivs inte samma syn vad gäller företagsklimatet i Sverige i stort.
 
Jämfört med 2013 har betyget sjunkit från 3,42 till 3,32 bland företagen och från 3,9 till 3,84 bland politikerna.
 
Kommunernas upphandlingar får dock ett sämre betyg än tidigare. Bland politiker har omdömet sjunkit från 3,69 till 3,43 och hos företagen är betyget ännu lägre, 2,69, vilket är en minskning från 2,8 år 2013.