I rapporten från i mars, som bygger på preliminära resultat från SOM-undersökningen ifjol, svarar 11 procent att de vill ”avveckla kärnkraften snarast” när de får frågan om kärnkraftens långsiktiga användning som energikälla i Sverige. Det ska jämföras med 8 procent år 2010.
 
Ännu fler, 38 procent 2014, anser att kärnkraften ska avvecklas, men att de 10 reaktorer som finns i dag ska användas klart. Det är en ökning med 7 procentenheter från 2010, men en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2013.
 
På fyra år har också andelen som vill ha kvar kärnkraften har minskat från 27 till 23 procent mellan åren 2010 och 2013. Förra året steg den med 2 procentenheter dock. Samtidigt vill allt färre (9 procent) bygga ut kärnkraften.
 
Enligt rapporten vill fler kvinnor (13 procent) än män (8 procent) avveckla kärnkraften snarast. 42 procent av kvinnorna och 34 procent av männen vill avveckla efter att reaktorerna tjänat ut. 14 procent av männen och 4 procent av kvinnorna vill bygga ut kärnkraften.
 
Sett efter parti har Feministiskt initiativ flest kärnkraftskritiska väljare. 41 procent vill avveckla kärnkraften snarast, lika många vill lägga ner reaktorerna efter att de tjänat ut. Motsvarande siffror för Miljöpartiet är 27 respektive 54 procent. För Vänsterpartiet är det 27 respektive 46 procent.
 
8 procent av kristdemokraterna, och 9 procent av socialdemokrater och centerpartister vill avveckla kärnkraften snarast. Däremot tycker 47 procent att den bör avvecklas efter att de nuvarande reaktorerna tjänat ut. 23 procent av SD-sympatisörerna vill bygga ut kärnkraften.