Rapporten gäller fredag och lördag från COP26.

”Nu är vi hemma igen och kommer att följa utvecklingen från hemmaplan. Det har varit otroligt inspirerande att vara på plats och vi kommer hem med otroligt många intryck, nya idéer och kontakter”, berättar Cathrine Sandegren.

Vad har avhandlats?
Under fredagen var det ungdomsperspektivet som dominerade och vår ungdomspanel höll ett seminarium tillsammans med Norrsken och Sveriges officiella ungdomsdelegater”, berättar Cathrine Sandegren.

Afry har närmare 4 000 medarbetare under 30 år.

”Vi har valt att ge dem en röst och en plats vid bordet. Ungdomspanelen är fortfarande i sin linda och det blir spännande att se hur den utvecklar sig, men initialt så har det genomförts en undersökning bland de unga för att ta reda på vilka ämnen de tycker är viktigast, hur de upplever kulturen på Afry och vilka frågor de har. Nära 90 procent upplever att de uppmanas till att göra sin röst hörd, vilket är positivt. Ämnen inom hållbarhet som ligger den här gruppen varmt om hjärtat.”

Vad stack ut under fredagen och lördagen?
”Jag pratade bland annat med Sveriges ungdomsdelegater, Amanda Björksell och Fredrika Andersson, som gör ett fantastiskt jobb för att påverka de pågående förhandlingarna i rätt riktning. De tar utgångspunkt i fakta och vetenskap genom att referera till FNs senaste klimatrapport (IPCC-rapporten) och påtalar hur viktigt det är att omställningen tar fart på allvar. Men de är också måna om att omställningen behöver ske på ett inkluderande och rättvist sätt, och att ingen lämnas bakom”.

Inträffade något som berör Sverige?
Vi fick en intervju med Mattias Frumerie som är Sveriges chefsförhandlare på COP26 och han delade med sig av sina intryck från de pågående förhandlingarna. Mattias berättar att han förväntar att COP26 levererar resultat på framförallt två områden: regelboken för Parisavtalet och ökade ambitioner från alla länder för att hålla 1,5 graders målet levande. Han ser mycket text komma på bordet under slutet på veckan och hoppas på att kunna stänga några av de punkter som diskuteras. Vidare lyfter han ungdomsperspektivet och hur ungdomsdelegaterna är med och påverkar för att resultaten ska bli ännu bättre och åtaganden mer ambitiösa.

Har några svenskar utmärkt sig?
Enligt World Economic Forum är Norden en av de ledande regionerna när det gäller hållbar utveckling och lärdomarna skulle kunna användas i olika delar av världen för att stödja och påskynda den globala omställningen. Och globalt sett så behöver vi göra insatser där det ger mest effekt. Det är därför centralt för 1,5-gradersmålet, att vi får med oss de två tredjedelar av världens befolkning som bor i utvecklingsländer”.

Afry höll även ett seminarium tillsammans med Ericsson, ICC, Alfa Laval och ABB om vetenskap, innovation och biologisk mångfald.

”Det som var väldigt tydligt är att de svenska bolagen har en faktabaserad världsbild, fokus på kunskapsdelning, digitalisering, inkludering och utbildning, väsentliga delar i hållbarhetsarbetet. Kunskapen finns och mycket handlar om skala upp lösningar så att de kan användas i hela världen”, berättar Cathrine Sandegren.