Omsättningen hamnade därmed på 26,9 miljoner kronor. Intäkten ökade med 30 procent till 21 miljoner kronor. Rörelseresultatet landade på 868 000 (14 000) kronor. Detta gav en rörelsemarginal på 3,2 procent. Antalet anställda ökade från 36 till 40.