Undersökningen är genomförd via webbpanel i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Danmark, Sverige, Finland och Norge.  Minoriteterna det frågades om var romer, homosexuella, muslimer, judar och mörkhyade. Det frågades även om kristna, unga och äldre.

I särklass mest negativa var respondenterna till romer och muslimer som i snitt 52 och 40 procent var negativa till. 

Finländarna var mest negativa till alla minoriteter utom romer som hela 72 procent av danskarna var negativa till.
 

Svenskarna utmärkte sig genom att vara minst negativa till alla minoriteter, jämfört med de andra länderna i undersökningen.