TNS Sifo har ställt frågan: Utifrån dina åsikter och erfarenheter – hur tycker du att samhället och politiken presterar på följande områden idag?
 
Politik och samhälle anses prestera bäst i området jämställdhet där 60 procent av allmänheten tycker att insatsen är bra eller mycket bra. Även miljö (49 procent) och familjepolitik (47 procent) ligger i topp.
Sämst anses politik och samhälle vara på invandring. Där anser 40 procent att politik och samhälle inte alls presterar och 65 procent anser att insatsen är inte alls eller inte särskilt bra.
områden där politik och samhälle presterar sämre är
* Bostäder 66 procent
* Invandring 65 procent
* Skola utbildning 64 procent
* Sjukvården 63 procent