Enligt myndighetens verksamhetsstatistik för februari månad var totalt 386 000 personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen i slutet på förra månaden.
 
Jämfört med ett år tidigare är det 19 000 färre, en minskning med 0,4 procentenheter. Arbetslösheten ligger 8,1 procent.
 
Minskningen skedde främst inom gruppen inrikes födda. Bland utrikes födda ökade istället arbetslösheten, något som enligt Arbetsförmedlingen kan bero på att fler nyanlända kommit till Sverige.
 
Samtidigt anmälde sig 2 000 färre personer som arbetslösa jämfört med februari 2014 medan 1 000 fler varsel bokfördes.