SPANING. Anders Lindberg, grundande partner på pr-byrån JKL ger sin syn på det svenska sättet att hantera coronapandemin och varför den kommer att lyckas.

Sverige är nu i en situation där vi aldrig har varit förut.

Vår samhällsmodell prövas. Men vårt sätt att leva och forma vårt samhälle är också en styrka när vi nu både ska ta oss igenom den omedelbara krisen. Och sedan komma tillbaka så fort som möjligt till det normala.

Sverige är ett land där vi ser varandra i ögonen, och inte över axeln. Vi ger varandra ett handtag , och inte en knuff, i besvärliga tider.

Summan av vår tillit människor emellan blir den tillit vi känner till det gemensamma.

Sverige har valt sin väg när det gäller hur epidemin ska hanteras. Den bygger på vårt sätt att möta utmaningar och skapa mobilisering.

För vissa kan det kanske uppfattas som lite trevande och osäkert. Det kan vara irriterande för den som vill skynda snabbast. Men hellre snabbt och rätt, än snabbast och fel.

Vårt sätt att skapa mobilisering utgår från att vi ser våra medborgare som vuxna, ansvarstagande och självständigt tänkande människor. Det kan naturligtvis skapa besvikelse och bakslag. Men det är vår väg och vi är stolta över den och vi vet att den fungerar.

Den menande blicken. Den snöpta munnen. Den isande tystnaden.

Så skapar vi det sociala trycket att följa vad som krävs. Inte genom att gorma och skrika, sätta polisen på att jaga pensionärer eller sätta upp anslag på väggarna.

Vi lyssnar på myndigheterna och vi följer vad de säger.

Nu ska vi ta oss igenom det omedelbara. Det kommer vi att lyckas med.

Nu ser vi också för varje dag, för varje timme, hur det svenska samhället mobiliseras för att lösa det viktigaste – att sjukvården klarar uppgiften. Och det gör den.

Hundratals, ja tusentals tidigare sjukvårdsanställda anmäler sig till tjänstgöring, för att avlasta utmattade kollegor, stärka vårdteamen och göra sig redo för ett än större tryck mot sjukvården.

Planerade behandlingar som kan vänta något ställs in.

Alla arbetar mot samma mål – och vi känner ingen uppdelning i kommun, region eller stat, offentlig eller privat. Vi samverkar, vi hjälps åt och vi ser framåt.

Försvarsmakten har upprättat nya fältsjukhus i både Göteborg och Stockholm. Företag hjälps åt och delar resurser för att snabbt få upp produktionen av sjukvårdsmaterial. Initiativ för att snabbt importera sjukvårdsmaterial från andra länder, stöds av företag som redan har stor transportkapacitet. Byggföretag erbjuder sig att snabbt bistå med byggnation för att hjälpa sjukvården. Frivilliga anmäler sig i stora mängder för att bistå med det som behövs just nu inom olika samhällssektorer.

Exemplen är oändliga och de blir fler och fler hela tiden.

Vi talar inte om ett krig. Vi talar om en kamp och en kraftsamling. Och när det gäller den kraftsamlingen för att snabbt öka sjukvårdens kapacitet och förmåga är den snabb, imponerande och framgångsrik.

Du kan lita på att sjukvården fungerar. Vi kommer att klara det här.

Varuförsörjningen fungerar. Hamstringen har minskat. Det finns varor på hyllorna.

Nu måste vi också samtidigt och parallellt med att vi hanterar smittspridning och sjukvård, börja förbereda oss för en återgång till ett normalt liv. Ekonomin måste fungera igen. Vi ska tillbaka i arbete. Företagen ska finnas kvar – och företagarna ska ha kraft, energi och resurser för att kunna fortsätta sin gärning. Våra unga ska tillbaka till gymnasier och högskolor. Våra unga ska möta en god framtid och känna att de kan bidra och att de behövs.

Massarbetslöshet ska bekämpas med samma kraft som pandemin. Ekonomisk utslagning ska undvikas – på kort sikt genom olika statliga initiativ, men så snart som möjligt genom att ekonomin börjar fungera igen.

Var och en kan redan idag bidra genom att fortsätta konsumera i den mån ni kan, fortsätta vara aktiva i ekonomin, skjuta upp istället för att ställa in. Stå fast vid inköpsplaner. Tidigarelägga inköp. Arbeta vidare – på din arbetsplats eller hemifrån.

Vi lever av öppna gränser och ett fritt flöde av varor, människor och kapital i Norden och inom EU. Vi måste så snabbt som möjligt tillbaka till detta. Sveriges uppgift är att stå i främsta ledet imorgon och för all framtid för att försvara och värna de öppna gränserna i vår del av världen. Det finns inget alternativ till en global öppen ekonomi. Vi kan inte stänga in oss i våra nationalstater.

Vi kanske inte kan tala om veckor, men absolut om några få månader innan vi har påbörjat återgången till ett normalt liv.  Vi måste uthärda – och se det som att många måste gå i ekonomiskt ide under en tid . Men precis som björnen när den vaknar upp, ska vi sedan snabbt tillbaka till kraft och stryka.

April kan vara en ombytlig månad, fylld av omslag och besvikelse. Kyla och solsken.

Det enda vi kan säga säkert är att april alltid följs av maj och juni – aldrig av mars och februari.

Det blir bättre. Det blir ljusare. Det blir solsken och grönt även i år.

Vi ska klara det. Vi kommer att klara det.

Anders Lindberg, senior konsult, JKL