Under sitt senaste räkenskapsår (brutet i augusti) ökade omsättningen med 1,7 procent till 31,1 miljoner kronor. 

En rörelseförlust på -8,8 miljoner kronor blev en rörelsevinst på 722 000 kronor och en rörelsemarginal på 2,3 (-8,8) procent.

Antalet anställda ökade med en till 24 snittanställda.