Omsättningen minskar något, med 2,9 procent till 40,5 miljoner kronor. Med hjälp av framförallt minskade personalkostnader ökar dock rörelseresultatet med 17 procent till 8,7 miljoner kronor, vilket innebär att mer än var femte krona är vinst på byrån.
Personalstyrkan minskade från 26 till 24 snittanställda, vilket ger en omsättning per anställd på 1,69 miljoner kronor.

Ägarna tog ut 5 miljoner kronor av vinstmedlen.