Bilåterförsäljaren Upplands Motor trappar upp sin digitala marknadsföring med nyvärvad trio.

Ny marknadschef på Upplands Motor är Mari Lagberg, som senaste kommer från en tjänst som marknadschef på medieanalysföretaget Retriever.

Stefan Karlsson, senast Kit, tillträder som online-marknadschef medan Tomas Lundholm från Caliroots blir online-chef. Rekryteringen är en förstärkning av personalstyrkan på marknadsavdelningen som nu uppgår till sex personer.

”Vi ökar formellt personalstyrkan med två personer, vi hade en vakans innan”, berättar Karin Nygren, chef för sälj och marknadschef på Upplands Motor.

Vad hoppas ni uppnå med förstärkningen?
”Flera saker. Precis som retail inom andra branscher sker en allt större andel av kundresan digitalt och det behöver vi anpassa oss till. Kunden söker information, önskar guidning, vill kunna boka service, få svar på frågor etc, digitalt. Då måste vi bli mer relevanta online och möta kundens behov av enkelhet och tillgänglighet. Var gäller specifikt marknadsföring och annonsering blir det också mer datadrivet och det innebär en förändring för oss över tid, både i termer av kompetens och verktyg.”

Har ni anlitat rekryteringsföretag?
”Nej, vi hade egen annonsering.”

Det var ju ändå rätt tunga rekryteringar. Hur lyckades ni?
”Dels är det ju en spännande bransch med branschglidningar, nya affärsmodeller och inte minst en snabb utveckling av produkten. Sedan försöker vi vara tydliga med uppdraget och vad vi långsiktigt vill åstadkomma. Jag uppfattar att de gillade ambitionen.”