Ungdomsbarometern gjorde sin studie bland 15 000 till 25 000 respondenter mellan 15 och 24 år i oktober-november 2017 och den bygger på 23 132 intervjuer.
 
Studien visar att 52 procent av dagens ungdomar är positivt inställda till framtiden, för två år sedan låg siffran på 29 procent. Det beror på utvecklingen vad gäller jämställdhet mellan könen samt miljö- och klimatfrågor.
59 procent av dagens ungdomar har antingen ganska eller mycket litet förtroende för politiska partier. Dubbelt så många feminister sedan förra valet
”Att unga personer har en positiv framtidstro samtidigt som vissa etablerade partier målar upp en relativt dystopisk framtidsbild visar på en diskrepans grupperna emellan. Detta kan vara en anledning till att de ungas förtroende för de politiska partierna är fortsatt lågt”, kommenterar Anton Landehag, samhällsexpert hos Ungdomsbarometern.

de viktigaste samhällsfrågorna för unga
1. Ökad jämställdhet mellan könen (46 procent)
2. Miljö och klimat (45 procent)
3. Ökade resurser till sjukvård och omsorg (44 procent)
4. Att motverka rasism (41 procent)
5. Ökade resurser till skolan (35 procent)
6. Minskad arbetslöshet (33 procent)
7. Motverka/förebygga terrorism (27 procent)
8. Ökade resurser till polisen (26 procent)
9. Förbättrad integration (25 procent)
10. Invandring (22 procent)