Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, har kommunerna webbplatserna blivit bättre för varje år. I 188 kommuner går det att söka förskoleplats via webben och i drygt 100 finns det möjlighet att söka gymnasieplats. SKL har sedan 2009 undersökt hur tillgängliga kommunernas e-tjänster är. Genom att utgå från 250 frågor, som till exempel om det går att söka förskole- eller gymnasieplats på kommunens webb-sida, kommer SKL fram till en svarfrekvens. 
 
Den genomsnittliga svarsfrekvensen landade på 74 procent i årets undersökning, vilket är samma resultat som vid 2011 undersökning. SKL förklarar detta med att organisationen denna gång har vässat frågorna och därmed ställt högre krav. 
 
– En av utmaningarna är att medborgare ställer högre krav på att kunna sköta mer av ärenden utanför kontorstid som till exempel att ansöka om bygglov direkt på webbplatsen. Det klarar bara ett tjugotal kommuner idag, säger SKLs vd Håkan Sörman i ett pressmeddelande. 
 
I årets granskning blev Uddevalla kommun bäst med en total svarsfrekvens på 91 procent medan Arjeplog endast kunde besvara 47 procent av frågorna. 
 
Syftet med SKLs granskning är att kommuner ska lära sig av de goda exemplen. 
 
– Resultatet visar att kommunerna är på god väg och de allra flesta arbetar med att utveckla sina webbplatser på ett bra sätt. Vi hoppas att kommunerna inspireras av de goda exempel som finns i rapporten och använder dessa jämförelser för ett lokalt förbättringsarbete, säger Håkan Sörman.
 
Oscar Örum