Rapporten har studerat hur klassificeringssystemet DRG, diagnosis-related group, används i Sverige och Tyskland. Systemet används vid resurstilldelning och prissättning för sjukvårdstjänster.
Rapporten konstaterar att DRG i Sverige används som ett system för att beskrivning, medan det i andra länder används till att skapa ett system för pris och konkurrens.
Dessutom har sättet att beräkna DRG ”varierat kraftigt de senaste åren” i Stockholms läns landsting.

Rapporten har tagit fasta på vad som skulle hända om Tysklands mer homogena DRG-system skulle tillämpas i Stockholm. Användes samma ersättningsmodeller skulle landstinget spara 2 miljarder kronor per år.
Skulle DRG-priserna harmoniseras i hela landet, som skett i Tyskland, skulle landstingen sänka kostnaderna med närmare 4 miljarder kronor.