Diskussionen om de nya höghastighetstågen ska gå med 250 eller 320 kilometer per timme pågår fortfarande. För 250 km/timme fungerar dagens rälsteknik. För 320 km/timme krävs helt nya höghastighetsbanor.
 
På sikt jämnar kostnaderna för de två olika alternativen ut sig, enligt Trafikverket. Och båda systemen ”bedöms dock vara samhällsekonomiskt olönsamma”.
Men samhällsnyttan beräknad som nettonuvärdeskvoten (NNK) är högre för 320 km/timme (0,63) än för 250 km / timme (-0,75).

här för och nackdelarna med de två systemen

250 km/timme
* lägre investeringskostnader.
* dyrare drift och underhåll av järnvägen.

320 km/timme
* kortare restider.
* fler passagerare.
* högre biljettintäkter.
* dyrare drift för tågen.