Tjänstemannafackens centralorganisation TCO ökar antalet medlemmar med 0,7 procent till 1,393 miljoner under 2017. Då ingår både passiva och arbetande medlemmar. TCO skiljer inte ut antalet passiva medlemmar.
 
Unionen är fortsatt största förbund inom TCO med en ökning på 0,8 procent till 649 139 medlemmar. Lärarförbundet minskar marginellt 234 417 medlemmar. Snabbast ökar Vision på plats tre. Fackförbundet ökar med 2,9 procent till 194 965 medlemmar.
Finansförbundet tappar 4 procent av medlemmarna och Journalistförbundet 3,1 procent.