I dag släpper TCO en rapport byggd på en enkätundersökning bland 9 000 individer utförd av SCB, och som sållar fram företagare som uppfyller tre kriterier:
  1. har endast haft en uppdragsgivare de senaste sex månaderna
  2. förväntas utföra allt eller det mesta av arbetet själv.
  3. är i hög grad integrerade i uppdragsgivarens verksamhet
– Det är kriterierna som skulle prövas i domstol om någon skulle kunna anses vara en arbetstagare, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef och författare av rapporten med Jacob Inganäs.
 
4 121 svarade på enkäten som visar att
* 70 procent av alla företagare som säljer tjänster till andra företag, myndigheter eller organisationer förväntas utföra hela eller det mesta av arbetet själv
* En knapp tredjedel hade haft tre eller färre olika uppdragsgivare de senaste sex månaderna.
* Sex av tio samarbetar i stor eller ganska stor utsträckning med uppdragsgivarens egen personal när arbetet utförs och nästan hälften uppger att deras uppdragsgivare i stor eller ganska stor utsträckning bestämmer på vilket sätt deras arbete ska utföras.
TCO kommer fram till att så många som 9 000 företagare kan vara ”felklassade”.
 
Vilka branscher handlar det då om?
– Vi ser inte branscher i vår undersökning, men när vi pratar med våra medlemmar är det främst inom kultur, media och kommunikation och även konsultverksamhet av olika slag som it-konsulter. På LO-sidan är det inom bygg och transport.
 
Samuel Engblom ser problem inte minst i mediebranschen.
– Där finns några rättsfall där personer har haft visstidsanställningar och när de har rätt att gå vidare till en heltidsanställning i stället anlitats som företagare. Då är det ett problem att de är felklassade.
Dock har många valt att köra eget i stället för att vara anställda.
– I många fall rör det sig om medlemmar i våra förbund som vill jobba friare och tjäna mer pengar och då är det inget problem, sedan måste vi se till att socialförsäkringssystemet fungerar även för dem.