Hälften av personerna som svarat på Yougovs enkät anger att de läser fake news en gång per vecka, var femte varje dag. 12 procent har själva spridit fake news någon gång. 16 procent är oroliga för att de själva sprider felaktig information. Dock tycker 76 procent att människor delar personlig information allt för lättvindigt samtidigt som 73 procent aldrig eller sällan delar innehåll i sociala medier. Skräcken för fake news tycks alltså ligga mer i oro över hur andra använder och delar information, kanske ett stycke fake news i sig.
 
60 procent litar på de traditionella medierna rapportering. 32 procent gör det inte. 40 procent bland personer med enbart grundskola litar inte på traditionella medier medan andelen är 25 procent för högskoleutbildade.
 
43 procent av de som känner till begreppet fake news tror att det kan handla om konspirationsteorier jämfört med 22 procent som inte känner till begreppet.