Det är Kitab Sawti, som köps upp av Storytel. Kitab Sawti har Mellanöstern och den arabisktalande delen av världen som marknad.  Bolaget grundades 2016 av de svenska entreprenörerna Sebastian Bond and Anton Pollak och har idag fler än 100 storytellers i sitt erbjudande. Huvudkonkurrenten är Storytel Arabia, som startade 2017.

“Konsumtionen av online-medier exploderar i Mellanöstern liksom förtroende som lokala konsumenter har för digitala produkter och betallösningar. Den positiva trenden i konsumenternas intresse för ljudböcker i regionen, indikerar tydligt att det finns en stor potential”, kommenterar Jonas Tellander, Storytels koncernchef.

Köpeskillingen går inte Storytel ut med, men den ska inte ha någon ”substantiell” påverkan på bolaget.

I och med affären etablerar Storytel en ny geografisk affärsregion, Storytel MENA.