Här är de viktigaste posterna i regeringens vårändringsbudget:

Regioner, sjukvård 6,0
Regioner, läkemedel 1,75
Kriminalvården, fängelseplatser 1,38 miljarder kronor
Bistånd, även till integration och flyktingmottagning i Sverige 1,34
Flygplatser, säkerhet 1,0
Reparation E6, 1,0
Försvar, utbildning & övning 0,9
Bostadsbidrag 0,65
Skolan 0,5
Försvar, internationella insatser 0,47
Försäkringskassan 0,45
Swedfund, för investering i Ukraina 0,3
SIS-hem 0,3
Bekämpning av smittsamma djursjukdomar 0,3
Vuxenutbildning 0,13
Klimatinvesteringar, till exempel laddstolpar 0,1

minskningar
Försvar, anskaffande av material -0745
Lönebidrag & Samhall -0,22