Tidigare stod det klart att Bullentins ägare Tino Sanandaji skulle ta över den krisdrabbade affärssajten Realtid. Men ägarna ändrade sig när ett högre bud kom in.

I stället är det börsnoterade News55 som genom sitt nyförvärvade dotterbolag Dagens köper inkråmet i Realtid. News55 betalar 5 miljoner kronor för detta. Budet är dock villkorat vad gäller bland annat  Realtids ”trafikdata och andra tillgångar”.

”Affären  är fördelaktig för alla parter samt att vi tack vare den digitala tillväxtplattform Dagens PS har byggt upp kan få Realtid på fötter ekonomiskt”, kommenterar Fredrik Lundberg, vd och medgrundare av News55.

Realtid omsatte 2023 6,4 miljoner kronor och gjorde ett rörelseresultat på – 3,7 miljoner.