I samband med det tillsätts  ett nytt hållbarhetsutskott i Storytels styrelse som ska leda och övervaka företagets hållbarhetsarbete.

UN Global Compact består av tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Storytel ska som deltagare ”vidta strategiska åtgärder för att bidra till samhälleliga mål, som FN:s globala mål för hållbar utveckling”. Storytel ska varje år rapportera framsteg och resultat till UN Global Compact.